Skip to content

Har dere husket å søke Varigfondet om midler?

Vi minner om fristen 15. januar.

Det nærmer seg fristen for å søke Varigfondet om midler. Varigfondet Hadeland støtter lag, organisasjoner og aktiviteter som er med på å gjøre Hadeland til et trygt og godt sted å bo, og å støtte tiltak som er med på å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Et godt eksempel på dette er Tingelstad Idrettsforening som blant annet har fått midler til ballbinge ved Fredheim skole. Vi har snakket med leder i idrettsforeningen, Sissel Ludvigsen om hvordan prosjektet har gått.

Tingelstad Idrettsforening var så heldige å motta støtte fra Varigfondet i forbindelse med at vi laget ballbinge på Fredheim skole for Tingelstad krets. Dette er et anlegg som brukes hele året, fotball om sommeren, ishockey og skøyter om vinteren. Den er veldig populær både i skoletid, men har også blitt et samlingspunkt på kveldstid for barn og ungdom i alderen 1-20 år. Det er ikke tvil om at dette anlegget øker den fysiske aktiviteten i bygda vår! Vi er veldig fornøyd med dialogen med Varigfondet under søknadsprosessen og saksbehandling, og vi er veldig takknemlige for at vi har mottatt støtte slikt at dette prosjektet ble gjennomførbart for Tingelstad Idrettsforening.

Med vennlig hilsen Sissel Ludvigsen, leder Tingelstad IF


 

I 2017 og 2018 har vi oppfordret til å søke om hjertestarter. Det har resultert i 53 nye hjertestartere fordelt utover på Hadeland.

Nytt av året er at man kan søke om livbøye. 

Les mer og søk her

Back To Top